Mesafeli Satış Sözleşmesi

akalahome.com ÖN BİLGİLENDİRME

1-SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı

Akala Shop Dış Tic. Ltd. Şti.

Adresi

Sahrayıcedit Mahallesi, Adile Naşit Sokak, No:10/18 – Kadıköy / İSTANBUL

Tel: +90 542 354 50 35

E-posta: info@akalahome.com

İade Adresi

Sahrayıcedit Mahallesi, Adile Naşit Sokak, No:10/18 – Kadıköy / İSTANBUL

2-ALICI BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı

Adresi

Telefon

E-Posta adresi

Mal ya da hizmetlerin temel özelliklerini www.akalahome.com adresinden kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Sözleşme Konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Sözleşme konusu ürünün tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

4 – ÜRÜNÜN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.
Ödeme Şekli ve Planı
Kredi Kartı
Taksit
Program
Kart Tipi
Kart Numarası
Teslimat Adresi

Teslim Edilecek Kişi

Fatura Adresi

Aksi www.akalahome.com ’da (“İnternet Sitesi”) belirtilmediği ve/veya mücbir sebepler oluşmadığı sürece Ürün, Alıcının siparişi İnternet Sitesi üzerinden iletmesini ve Satıcının yukarıda belirtilen bedellerin tümünü tahsil etmesini müteakip en geç 30 gün içerisinde, Alıcıya teslim edilir. Ancak tedarikçi kaynaklı aksamalara ilişkin olarak Alıcı teslim tarihiyle ilgili bilgilendirilecektir. Ürün bedeline kargo ücreti dahil olmayıp, kargo ücreti Alıcıya aittir.

4. GEÇERLİLİK SÜRESİ:

Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme veya değiştirme tarihinde kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlarda tedarikçi kaynaklı ve/veya teknik nedenlerden ötürü fiyat farklılıkları oluşabilir. Fiyat farklılıklarının oluşması halinde aşan tutarlar Alıcıya yansıtılacaktır.

5. ÖDEME ŞEKLİ:

Yukarıda belirtilen toplam tutar Internet Sitesi’nde sipariş verildiği sırada Alıcı tarafından
Kredi Kartı
Taksit
Program
Kart Tipi
Kart Numarası
ile ödenecektir.

6. ÜRÜN TESLİMATI:

Ürünün teslimi için, işbu Sözleşmenin www.akalahome.com adresinde Alıcı sipariş oluştururken, elektronik ortamda Alıcı tarafından kabul edilmesi, bir örneğinin ve sipariş onay bilgisinin e-mail ile Satıcıya gönderilmesi, bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması gerekir. Ürün bedelinin ödenmemesi veya ilgili banka tarafından iptal edilmesi halinde Satıcı, Ürünün teslim edilmesi yükümlülüğünden kurtulur.

• Ürün, www.akalahome.com sitesinde yayınlanan süreler içinde ve yasal süreyi aşmamak koşulu ile Alıcının teslimini talep etmiş olduğu adresinde, Alıcıya veya gösterdiği adresteki kişi/kişilere teslim edilir.

• Ürün, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Ürün, Alıcıdan başka bir kişi/kişilere teslim edilecek ise teslim edilecek kişi/kişilerin teslimatı kabul etmemesi halinde Satıcının herhangi bir sorumluluğu yoktur.

• Satıcı, Ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa mevzuat uyarınca teslimi zorunlu olan hallerde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Alıcı, Ürünü teslim aldığı anda Üründe herhangi bir ayıp olup olmadığını kontrol etmekle, ayıp olduğu takdirde ise; Ürünü kabul etmemekle ve kargo yetkilisine tutanak tutturmakla sorumlu ve zorunludur. Aksi halde söz konusu ayıptan dolayı Satıcının herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Ancak Ürüne ilişkin ayıp ve/veya ürünün durumu satın alma anında Alıcının dikkatine sunulmuş ise bu durumun Alıcı tarafından bilindiği kabul edilir ve bu halde Alıcının işbu maddede düzenlenen ayıplı Ürünü iade hakkı bulunmamaktadır.

• Fişsiz, faturasız, tutanaksız ve/veya hasarlı gönderilmiş (İnternet Sitesi’nde Ürüne ilişkin belirtilen ayıbın/hasarın dışında) olan Ürün iadeleri Satıcı tarafından kabul edilmemektedir. Ürüne ilişkin fatura ve Ürünün Satıcıya ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içerisinde Ürün bedeli, Alıcı’nın kredi kartı ile ödeme yaptığı durumlar haricinde, Alıcı’ya iade edilir. Kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir. Ürüne ilişkin fatura ve ürünün satıcıya ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içerisinde Alıcının kredi kartına iade edilmesi için Satıcı tarafından girişimde bulunulur. Bedel iadesinde banka tarafından kaynaklanan aksaklıklardan Satıcı sorumlu değildir.

• Kargo ücreti Alıcı tarafından ödenir. Kargo firması ile Alıcı arasında teslimat aşamasında oluşacak sorunlardan her ne nam altında olursa olsun Satıcının hiçbir sorumluluğu yoktur. Satıcı, Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremediği takdirde Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan bu durumu Alıcıya bildirmekle sorumludur. Bu külfeti yerine getiren Satıcı, Alıcıya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir veya Ürün bedelini iade edebilir.

• Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:
Alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka veya finans kuruluşu Alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcının kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcıya Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani Satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani Satıcı ilgili tutarı Bankaya veya finans kuruluşuna nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatılan prosedür gereğince Alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına veya kullanılan ödeme sistemine iade, Satıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

7. TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

• Ürün ve Ürünle ilgili her ne nam altında olursa olsun her türlü teslimat masrafları ve yine Ürün ve Ürünle ilgili her ne nam altında olursa olsun iade masrafları/kargo ücretleri Alıcıya aittir.

• Satıcı, www.akalahome.com adresinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya aittir.

• Teslimat; stokların müsait olması ve Ürün bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra yasal ve ilan edilen sürelerde yapılır.

• Satıcı, Ürünü sipariş tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder.

• Satıcı, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Ürünün teslimatı için işbu Sözleşmenin imzalı bir nüshasının Yasal Mevzuat çerçevesinde Satıcıya ulaştırılmış ve/veya iletilmiş olması ve bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise Satıcı, Ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, Ürünün satış bedeli, siparişin iptal edilmesinden sonra işbu sözleşmenin 6. Maddesinde belirtildiği şekilde ilgili bankaya iade edilir Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcının herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının bankanın sorumluluğunda olduğunu şimdiden kabul etmektedir.

• Alıcı; işbu Sözleşmenin ifası zımnında ödeme aracı olarak kullandığı kartı ve kartın kullanılması bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektiriyorsa bu bilgileri güvenli bir şekilde korumak ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almak, kartın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde kart çıkaran kuruluşu derhal haberdar etmek zorundadır.

• Alıcı tarafından kredi kartı veya seçtiği ödeme kullanılarak yapılan işlemlerden Alıcı sorumlu olup, Alıcı bu işlemlerin geçersizliğini iddia edemez. Bu işlemlerden Satıcı nezdinde doğacak her türlü zarar Alıcı tarafından ferileri ile birlikte tazmin edilecektir.

8. CAYMA HAKKI

Alıcı, Sözleşme konusu Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen Ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde Ürün bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde Ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürünün teslimat/kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

9. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

• Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça Alıcı, aşağıdaki sözleşmelerde ve durumlarda cayma hakkını kullanamaz.

•Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcının onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.

•Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen ürünlere ilişkin sözleşmeler.

•Alıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler.

•Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

•Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

•Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.

•Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve Alıcıya anında teslim edilen gayri maddi ürünlere ilişkin sözleşmeler.

• Niteliği itibariyle iade edilemeyecek Ürünler; Alıcının özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen, tek kullanımlık Ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan Ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

• Aşağıdaki Ürünlerin iade edilebilmesi; Ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve Ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır. 06.03.2011 tarihli 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan ‘Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ 7.maddesinin 4. fıkrası (c) bendinde belirtilen ‘niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan’ ürün sınıfına giren her Türlü Kozmetik Ürün, İç Giyim Ürünleri, Her Türlü Kişisel Bakım ve Hijyen Ürünü ile yine aynı Yönetmelik 7.maddesinin 4.fıkrası (ç) bendi uyarınca Her Türlü Ses ve Görüntü Kaydı, Bilgisayar Yazılım Programları, DVD, VCD, CD vb., Bilgisayar ve Kırtasiye Sarf Malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ambalajları açılmış olursa, Alıcı cayma hakkını kullanamaz.

10. CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

Alıcı, Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması, iade formunun doldurulması ve Ürünün 9. maddede belirtilen Ürünlerden olmaması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen Ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün/sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. 14 (ondört) günlük süre içerisinde iade edilecek Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde Ürün bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde Ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

11. İLETİŞİM ÜCRETLERİ:

Her nevi iletişim bedeli Alıcıya aittir.

12. TALEP VE ŞİKÂYETLERİN İLETİLMESİ :

Alıcı, her türlü talep ve şikâyetlerini Satıcının 1.maddede belirtilen iletişim adreslerine yapabilir. Ayrıca satın aldığı Ürün ve hizmete ilişkin kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenip ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile bu değerleri aştığı zaman Alıcının ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurabilir.

Alıcı,
Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, İşbu Ön Bilgilendirme formunda verilen bilgilerin her ne kadar 18 yaşın altında yapılan satışlarda tüm hukuki sorumluluğun küçüğün velisine, kısıtlılık hallerinde ise kısıtlının vasisine ait olduğunu kabul etmekle, iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ve ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı ergenleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verildiğini ve iş bu forma ve içeriğine elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI : Akala Shop Dış Tic. Ltd. Şti.
ALICI :
TARİH :

Akala Shop Dış Tic. Ltd. Şti. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1 – SATICI

Ünvanı

Akala Shop Dış Tic. Ltd. Şti.

Adresi

Sahrayıcedit Mahallesi, Adile Naşit Sokak, No:10/18 – Kadıköy / İSTANBUL

Tel: +90 212 542 354 50 35

E-posta: info@akalahome.com

İade Adresi

Sahrayıcedit Mahallesi, Adile Naşit Sokak, No:10/18 – Kadıköy / İSTANBUL

1.2 – ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı

Adresi

Telefon

E-Posta adresi

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin ( “Sözleşme” ) konusu;

ALICININ; Satıcıya ait www.akalahome.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşmede satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI ; satışa konu Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat ve iade koşulları vb gibi satışa konu ürün ile ilgili tüm bilgiler, Ön Bilgilendirme, cayma hakkı ve cayma hakkının kullanılması konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu Ön Bilgileri elektronik ortamda okuyarak vakıf olduğunu, anladığını, her bir maddesini kabul ve teyit ettiğini, onayladığını ve sonrasında Ürünü sipariş verdiğini, işbu Sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI; Mesafeli Satış Sözleşmesini ve Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, işbu Sözleşmenin akdinden önce, Satıcı tarafından, verilen adres ve bilgiler ile siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme, teslimat, cayma ve iade hakkı ve benzer tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve kabul ettiğini teyid etmiş olur.
www.akalahome.com sitesinde yer alan Mesafeli Satış Sözleşmesi ile Ön Bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
Sipariş gerçekleştiği anda Alıcı bu Sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME TARİHİ

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu Sözleşme, Alıcı tarafından tarihinde elektronik ortamda teyit edilmek, onaylanmak sureti ile imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası elektronik ortamda Satıcıya kabul ve onay teyidi verilerek gönderilmek sureti ile teslim ve yürürlüğe girmiştir.

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Ürünün Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.akalahome.com adlı web sitesindeki Ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan esaslı fiyat hatalarından sorumlu değildir.

Ödeme Şekli ve Planı

Kredi Kartı

Taksit

Program

Kart Tipi

Kart Numarası

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek Kişi

Fatura Adresi

MADDE 5 – PEŞİN/VADELİ FİYAT, FAİZ

Sözleşme konusu Ürünlerin siparişinde ve alım satım işleminde peşinat alınmamaktadır.
Ürünün peşin fiyatı ve satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 6 – ÖDEME PLANI

6.1 Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu ödeme şekli ve planı geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

6.2 Alıcı, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit ettiğini ve edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3 Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart, pay pal, mobil ödemeler, sanal cüzdanlar v.b. temaslı/temassız ödeme sistemleri hizmetleri veren kuruluşlarca sağlanan vadeli/taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme veya ödeme çeşitliliği sağlayan kuruluşların imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Satıcı’nın bedelini tamamen tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır.

6.4 Bankalar ve finansman kuruluşları kampanyalar düzenleyerek Alıcı’nın seçtiği taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar Alıcı’nın bankasının ve finansman kuruluşlarının inisiyatifindedir ve Satıcı’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda herhangi bir zorunluluk unsuru olmadan web sitesinde kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

6.5 Kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine Alıcının bankası tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planının oluşturulması Alıcının bankasının inisiyatifindedir.

6.6 Alıcı tarafından kredi kartı , temaslı-temassız ödeme sistemlerinden her hangi biri kullanılarak yapılan işlemlerden Alıcı sorumlu olup, Alıcı bu işlemlerin geçersizliğini iddia edemez. Bu işlemlerden Satıcı nezdinde doğacak her türlü zarar Alıcı tarafından ferileri ile birlikte tazmin edilecektir.

MADDE 7. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı kredi kartı veya temaslı-temassız ödeme sistemlerinden her hangi biri kullanılarak yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde Alıcı yani kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8. ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

8.1 Sözleşme konusu Ürünün teslimi için, işbu Sözleşmenin www.akalahome.com adresinde Alıcı sipariş oluştururken, elektronik ortamda Alıcı tarafından kabul edilerek onaylanmış olması, bir örneğinin ve sipariş onay bilgisinin e-mail ile Satıcıya gönderilmiş olması ve bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması gereklidir. Ürün bedelinin ödenmemesi veya ilgili banka tarafından iptal edilmesi halinde Satıcı, Ürünün teslim edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

8.2 Ürün, www.akalahome.com sitesinde yayınlanan süreler içinde ve yasal süreyi aşmamak koşulu ile Alıcının teslimini talep etmiş olduğu adresinde, Alıcıya veya gösterdiği adresteki kişi/kişilere teslim edilir.

8.3 Ürün, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Ürün, Alıcıdan başka bir kişi/kişilere teslim edilecek ise teslim edilecek kişi/kişilerin teslimatı kabul etmemesi halinde Satıcının herhangi bir sorumluluğu yoktur.

8.4 Satıcı, Ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa mevzuat uyarınca teslimi zorunlu olan hallerde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Alıcı, Ürünü teslim aldığı anda Üründe herhangi bir ayıp olup olmadığını kontrol etmekle, ayıp olduğu takdirde ise; Ürünü kabul etmemekle ve kargo yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde söz konusu ayıptan dolayı Satıcının herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Ancak Ürüne ilişkin ayıp satın alma anında Alıcının dikkatine sunulmuş ise bu durumun Alıcı tarafından bilindiği kabul edilir ve bu halde Alıcının işbu maddede düzenlenen ayıplı Ürünü iade hakkı bulunmamaktadır.

8.5 Fişsiz, faturasız, tutanaksız ve/veya hasarlı gönderilmiş (İnternet Sitesi’nde Ürüne ilişkin belirtilen ayıbın/hasarın dışında) olan Ürün iadeleri Satıcı tarafından kabul edilmemektedir. Ürüne ilişkin fatura ve Ürünün Satıcıya ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içerisinde Ürün bedeli, Alıcı’nın kredi kartı ile ödeme yaptığı durumlar haricinde, Alıcı’ya iade edilir. Kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir. Ürüne ilişkin fatura ve ürünün satıcıya ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içerisinde Alıcının kredi kartına iade edilmesi için Satıcı tarafından girişimde bulunulur. Bedel iadesinde banka tarafından kaynaklanan aksaklıklardan Satıcı sorumlu değildir.

8.6 Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:
Alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa banka Alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcının kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları ,eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra , iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Satıcı, ,Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani Satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani Satıcı ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatılan prosedür gereğince Alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Satıcının bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra ,banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

8.7 Garanti Belgesi düzenlenme zorunluluğu olan Ürünler, imalatçı veya ithalatçı firma garantisi kapsamındadır ve Sözleşme konusu Ürünlerin Garanti Belgeleri, Ürünle birlikte Alıcılara gönderilmektedir. Bazı Ürünler, jelatinli, vakumlu ya da orijinal ambalajında olduğundan, Garanti Belgesi de, Ürünün bulunduğu kutunun/paketin/ambalajın içinde Alıcıya teslim edilmektedir. Alıcının talep etmesi halinde Ürün ambalajı Satıcı tarafından açılarak garanti belgesi Satıcı tarafından doldurulacaktır. Alıcının herhangi bir talebi olmadığı durumlarda garanti belgesi imalatçı/ithalatçı firma tarafından teslim edildiği şekilde Alıcıya teslim edilir. Alıcı garanti belgesinin imalatçı/ithalatçı firma tarafından gönderildiği şekli ile kendisine teslim edildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürün ile birlikte ve orijinal ambalajında garanti belgesi ile teslim edilen Ürünler için Alıcının fatura ibraz etmesi halinde garanti belgesinin de teslim edildiği kabul edilir.

8.8 Kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir. Kargo firması ile Alıcı arasında teslimat aşamasında oluşacak sorunlardan her ne nam altında olursa olsun Satıcının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.9 Satıcı, Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremediği ve/veya Ürünü teslim edemeyecek durumda olması halinde Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan bu durumu Alıcıya bildirmekle sorumludur. Bu külfeti yerine getiren Satıcı, Alıcıya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir veya Ürün bedelini iade edebilir.

MADDE 9. TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

9.1 Ürün ve Ürünle ilgili her ne nam altında olursa olsun her türlü teslimat masrafları ve yine Ürün ve Ürünle ilgili her ne nam altında olursa olsun iade masrafları/kargo ücretleri Alıcıya aittir.

9.2 Satıcı, www.akalahome.com adresinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya aittir

9.3 Teslimat; stokların müsait olması ve Ürün bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra yasal ve ilan edilen sürelerde yapılır.

9.4 Satıcı, Ürünü sipariş tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder.

9.5 Satıcı, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Ürünün teslimatı için işbu Sözleşmenin imzalı bir nüshasının Yasal Mevzuat çerçevesinde Satıcıya ulaştırılmış ve/veya iletilmiş olması ve bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise Satıcı, Ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, Ürünün satış bedeli, siparişin iptal edilmesinden sonra işbu Sözleşme’nin 8.6 sayılı maddesi uyarınca ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcının herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının bankanın sorumluluğunda olduğunu şimdiden kabul etmektedir.

9.6 Alıcı; işbu Sözleşmenin ifası zımnında ödeme aracı olarak kullandığı kartı ve kartın kullanılması bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektiriyorsa bu bilgileri güvenli bir şekilde korumak ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almak, kartın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde kart çıkaran kuruluşu derhal haberdar etmek zorundadır.

9.7 Alıcı tarafından kredi kartı kullanılarak yapılan işlemlerden Alıcı sorumlu olup, Alıcı bu işlemlerin geçersizliğini iddia edemez. Bu işlemlerden Satıcı nezdinde doğacak her türlü zarar Alıcı tarafından ferileri ile birlikte tazmin edilecektir

MADDE 10. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

10.1 Alıcı; ezik, kırık, hasarlı, yırtılmış ve benzer durumda ise Ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslimden sonra Ürünün özenle korunması borcu, Alıcıya aittir. Alıcı, Sözleşme konusu Ürünü teslim almadan önce muayene etmekle yükümlü olup ezik, kırık, hasarlı,ambalajı yırtılmış, garanti belgesi olmayan vb. hasarlı ve ayıplı Ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürünün hasarsız ve sağlam olduğu, garanti belgesi ile birlikte teslim edildiği Alıcı tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. Teslimden sonra Ürünün özenle korunması borcu, Alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa Sözleşme konusu Ürün kullanılmamalıdır ve cayma hakkı kullanıldığında Ürün fatura ile birlikte iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürün bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen Ürünlerin kargo ve her ne nam altında olursa olsun her türlü masrafı Alıcıya aittir.

10.2 Alıcı, Satıcı tarafından kendisine gönderilecek her türlü reklam, tanıtım, pazarlama, yeniden pazarlama, hedefli pazarlama amaçlı veya ticarî nitelikte veya her türlü bilgilendirme amaçlı ve benzeri elektronik iletilere, onay vermektedir. Alıcı, Satıcı tarafından her türlü iletişim kanalı kullanılarak faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile kendisinden başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam ve tanıtım amacıyla her türlü elektronik ileti/sms/fax vs. gönderebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilir. Bu durumda Alıcının, Satıcıya çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebini iletmesi gereklidir. Satıcı, vazgeçme talebinin kendisine ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip Satıcı derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir.

MADDE 11. CAYMA HAKKI

Alıcı, Sözleşme konusu Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen Ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde Ürün bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde Ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürünün teslimat/kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 12. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

12.1 Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça Alıcı, aşağıdaki sözleşmelerde ve durumlarda cayma hakkını kullanamaz.

• Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcının onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.

• Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen ürünlere ilişkin sözleşmeler.

• Alıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler.

• Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

• Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

• Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.
• Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve Alıcıya anında teslim edilen gayri maddi ürünlere ilişkin sözleşmeler.

12.2 Niteliği itibariyle iade edilemeyecek Ürünler;

Alıcının özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen, tek kullanımlık Ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan Ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

12.2 Alıcının özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen, tek kullanımlık Ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan Ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

12.3 Aşağıdaki Ürünlerin iade edilebilmesi;
Ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve Ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.
06.03.2011 tarihli 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan ‘Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ 7.maddesinin 4. fıkrası (c) bendinde belirtilen ‘niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan’ ürün sınıfına giren Her Türlü Kozmetik Ürün, İç Giyim Ürünleri, Her Türlü Kişisel Bakım ve Hijyen Ürünü, ile yine aynı Yönetmelik 7.maddesinin 4.fıkrası (ç) bendi uyarınca, Her Türlü Ses ve Görüntü Kaydı, Bilgisayar Yazılım Programları, DVD, VCD, CD vb., Bilgisayar ve Kırtasiye Sarf Malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ambalajları açılmış olursa, Alıcı cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 13. CAYMA HAKKININ KULLANIMI

Alıcı, Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması, iade formunun doldurulması ve Ürünün 12. maddede belirtilen Ürünlerden olmaması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen Ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün/sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. 14 (ondört) günlük süre içerisinde iade edilecek Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde Ürün bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde Ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 14. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenip ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile bu değerleri aştığı zaman Alıcının ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 15. PARASAL SINIRA İLİŞKİN BİLGİLER

28 Mayıs 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Zorunlu olan durumlarda başvurudan sonra veya bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemeleri’ne başvurulabilecektir.

ALICI, işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün’lerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri İNTERNET SİTESİ’nde elektronik ortamda gördüğünü ve (ilgili Sözleşme ayrıca ALICI’nın vermiş olduğu e-mail adresine de gönderilmektedir.) tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay vererek Ürün’ü sipariş ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

SATICI : Akala Shop Dış Tic. Ltd.Şti.

ALICI :

TARİH :